Зміст випуску 3 (111), 2021

 

 

Титульний лист

Зміст

ECONOMICAL SCIENCES

Novikov O., Potryvaieva N., Karpenko M., Sadovy O. The role of irrigation in the formation of the innovation and investment environment of the region 4
Страпчук С. І. Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств: економічний вимір. 12
Рибачук В. П. Теоретико-методологічні оцінки формування інноваційної моделі аграрного сектора на засадах сталого розвитку 20
AGRICULTURAL SCIENCES
Антипова Л. К. Вплив зміни структури посівних площ кормових культурна забезпечення скотарства кормами 29
Гамаюнова В. В., Гаро І.М. Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від впливу елементів технології в умовах Лісостепу України 38
Корхова М. М., Миколайчук В. Г. Алелопатичні властивості сортів пшениці озимої у фазі повної стиглості в зоні Степу України 46
Мадані М. М., Шевченко Р. І., Гаркович О. Л. Біоконверсія жировмісної фази стоків рибопереробних підприємств у кормову добавку 54

Молчанова О. Д., Маркіна Т. Ю., Баркар В. П., Трібунцова О. Б. Переробка відходів рослинного походження личинками мухи чорна львинка (Hermetia illucens L.)

66
Осадча Ю. В. Вплив величини угрупування курей на неспецифічну реактивність їх організму 75
TECHNICAL SCIENCES

Babenko D., Khramov M., Syromyatnikov Y., Sukovitsyna I. Field tests of the experimental installation fore soil processing

84
Березовський А. П., Трус О. М., Прокопенко Е. В. Аналіз професійних захворювань на виробництві в Україні 92
ДУМКА ВЧЕНОГО
Шебанін В. С., Вишневська О. М. Пріоритетні напрями розвитку освітидорослих: можливості та практичний досвід 101