Обґрунтування компоновочної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
631.355.072/1

Автор
В.А. Грубань, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Представлено результати досліджень конструктивних особливостей існуючих базових моделей кукурудзозбиральної техніки, зроблено оцінку та аналіз основних недоліків, запропоновано нову компонувальну схему технологічного модуля для збирання кукурудзи.

Ключові слова
кукурудза, очистка качанів, кукурудзозбиральна техніка, технологічний модуль

Стаття
В.А. Грубань. Обґрунтування компоновочної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи

Список використаних джерел

  1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку : інформ.-аналіт. зб. / за ред. П.Т. Cаблука та ін. — К. : ІАЕ УААН, 2003. — Вип. 6. — 763 с.
  2. Погорілий Л. В. Зернозбиральна техніка: проблеми, альтернативи, прогноз / Л. В. Погорілий, С. М. Коваль // Техніка АПК. — 2003. — № 7. — С. 4—7.
  3. Статистичний щорічник України за 2008 рік. Державний комітет статистики України / За ред. О.Г. Осауленка. — К. : Консультант, 2009.   576 с.
  4. Тихоненко О. В. Забезпеченість сільського господарства зернозбиральною технікою як запорука ефективності зернового господарства / О. В. Тихоненко // Економіка АПК. — 2008. — № 7. — С. 36—41.
  5. Farm Production Expenditure. 2008 Summari. August, 2009. United States Department of Agriculture. National Agriculture Statistics Servise. — 175 p.

В.А. Грубань. Обоснование компоновочной схемы технологического модуля для уборки кукурузы.
Представлены результаты исследований конструктивных особенностей существующих базовых моделей кукурузоуборочной техники, сделана оценка и анализ основных недостатков, предложена новая компоновочная схема технологического модуля для уборки кукурузы.

V. Hruban. Development compose patterns of technological module for picking corn from the ears cleaning.
In this paper the results of studies of structural features of the existing base models corn-harvester equipments, cleaning ears, made the assessment and analysis of the major drawbacks of their design solutions proposed new compose scheme of module for harvesting corn.