Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
338.431

Автор
І.Г. Гуров, кандидат економічних наук
В.В. Гречкосій, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сучасний стан формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку та основні напрямки її розвитку в ринкових умовах.

Ключові слова
ринкова інфраструктура, аграрна біржа, агроторгові доми, обслуговуючі кооперативи, аукціони, виставки-ярмарки

Стаття
І.Г. Гуров, В.В. Гречкосій. Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку

Список використаних джерел

  1. Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку : Указ Президента України № 767 від 6 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. ― 2000. ― № 23. ― С. 931.
  2. Про товарну біржу: Закон України №1956 від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. ― 1992. ― № 10. ― С. 139—145.
  3. Курносенко В. Г. Кооперація в розвитку інфраструктури аграрного ринку / В. Г. Курносенко, О. М. Соловйова // Науковий вісник НАУ. — 2007. ― № 110. ― С. 60—64.
  4. Саблук П. Т. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції : практичний посібник / П. Т. Саблук. ― К., 2000. ― 544 с.

И.Г. Гуров, В.В. Гречкосий. Формирование и функционирование инфраструктуры аграрного рынка.
В статье рассматриваются вопросы формирования и функционирования основных элементов инфраструктуры аграрного рынка на Николаевщине. Освещены основные показатели работы Черноморской товарной биржи АПК, агроторговых домов, обслуживающих кооперативов идругих инфраструктурных формирований. Предложены пути улучшения их деятельности.

I.G. Gurov, V.V. Grechkosiy. Agrarian market formation and functioning.
The article covers questions of formation and functioning of the main elements of the agrarian market infrastructure of Nikolaev region. Main indexes of Chornomorska commodity exchange, trade rms, cooperatives and other infrastructure formations. Author brings in recommendations on improvement of their activity.