Ефективність використання землі за різних типів спеціалізації особистих приватних господарств населення Городенківського району Івано-Франківської області

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
332.3

Автор
І.С. Смага, доктор біологічних наук
І.В. Савчук, магістр
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація
У статті прослідковано вплив різних типів спеціалізації особистих приватних господарств населення на економічну ефективність використання земель, залучених до сільськогосподарського виробництва на території Городенківського району Івано-Франківської області.

Ключові слова
економічна ефективність використання землі, спеціалізація, валова продукція

Стаття
І.С. Смага, І.В. Савчук. Ефективність використання землі за різних типів спеціалізації особистих приватних господарств населення Городенківського району Івано-Франківської області

Список використаних джерел

  1. Деякі інституціональні аспекти земельних відносин в Україні : стан та напрями вдосконалення / [І. К. Бистряков, О. С. Новотворов, Т. С. Ніколаєнко та ін.] — К. : НАНУ, РВПСУ, 2002. — 134 с.
  2. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону / [П. П. Борщевський, М. О. Чернюк, В. М. Заремба та ін.] — К. : Аграрна наука, 1998. — 240 с.
  3. Корчинська О. А. Ефективність використання сільськогосподарських угідь: теоретичний і практичний аспекти / О. А. Корчинська // Землеустрій і кадастр. — 2008. — № 1. — С. 52—59.
  4. Розвиток форм господарювання на селі / [В. Я. Месель-Веселяк, П. Т. Саблук, М. Н. Малік та ін. ; За ред. П. Т. Саблука і В. Я. Месель-Веселяка]. — К. : Урожай, 1993. — 376 с.
  5. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук. — К. : КНЕУ, 2002. — 624 с.

И.С. Смага, И.В. Савчук. Эффективность использования земли при различных типах специализации личных частных хозяйств населения Городенковского района Ивано-Франковской области.
Исследовано влияние различных типов специализации личных частных хозяйств населения на экономическую эффективность использования земель, вовлеченных в сельскохозяйственное производство на территории Городенковского района Ивано-Франковской области.

I. Smaga, I. Savchuk. Efciency of land use in different types specializations personal private farms population of Horodenkivsky district of Ivano-Frankivsk region.
The article examined the impact of different types of specialization of individual private farms on economic efciency of land involved in agricultural production in the Horodenkivsky district of Ivano-Frankivsk region.