Сучасний стан регіонального ринку молока Черкаської області

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.14:637.1

Автор
Я.В. Карпенко, аспірант
Черкаський державний технологічний університет

Анотація
У статті розглянуто функціонування регіонального ринку молока Черкаської області і його особливості. Особливу увагу в статті приділено аналізу сучасного стану виробництва і споживання молока і молочної продукції.

Ключові слова
регіональний ринок, молочна промисловість, молочно-продуктовий підкомплекс, ринок молока

Стаття
Я.В. Карпенко. Сучасний стан регіонального ринку молока Черкаської області

Список використаних джерел

  1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] : офіційний сайт – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
  2. Збарський В. К. Перспективи відродження молочного скотарства на Черкащині / В. К. Збарський // Економіка АПК. — 2012. — № 10. — C. 10—18.
  3. Мовчанюк А. В. Проблеми розвитку молочного скотарства e сільськогосподарських підприємствах Черкаської області / А. В. Мовчанюк // Економіка АПК. — 2012. — № 10. — C. 146—151.
  4. Про затвердження галузевої Програми розвитку молочного скотарства України до 2015 року [Електронний ресурс] : наказ Міністерства аграрної політики України від 10.12.2007 р. № 886/128. — Режим доступу : http://www.uazakon.com/documents/date_b5/pg_gswbxt.htm
  5. Сільське господарство Черкаської області 2011. — Черкаси : Головне управління статистики у Черкаській області, 2011. — 256 с.
  6. Тивончук Я. О. Методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму активізації діяльності підприємницьких структур ринку молока і молокопродуктів / Я. О. Тивончук // Агроінком. — 2011. — № 1—3. — С. 15—20.

Я.В. Карпенко. Современное состояние регионального рынка молока Черкасской области.
В статье освещено функционирование регионального рынка молока Черкасской области и его особенности. Особенное внимание в статье уделено анализу современного состояния производства и потребления молока и молочной продукции.

Y. Karpenko. Modern state of the Cherkassy region’s dairy market.
The article deals with the functioning of the Cherkassy region’s dairy market and its specic features. The special attention was given to the analysis of the current state of dairy production and consumption.