Результати аналізу рентабельності сільськогосподарської продукції

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338:246:663

Автор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
Н.І. Костаневич, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати аналізу рентабельності сільськогосподарської продукції, проведеного на основі інформації господарств Вознесенського району.

Ключові слова
рентабельність, продукція, збитковість, аналіз, результати

Стаття
В.П. Клочан, Н.І. Костаневич. Результати аналізу рентабельності сільськогосподарської продукції

Список використаних джерел

  1. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз / Н. М. Дєєва, О. Ш. Дедінов. — К. : Центр учб. л-ри, 2007. — 328 с.
  2. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз / К. В. Ізмайлова. — К. : МАУП, 2000. — 152 с.
  3. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз / О. О. Шеремет. — К. : Кондор, 2009. — 194 с.

В.П. Клочан, Н.И. Костаневич. Результаты анализа рентабельности сельскохозяйственной продукции.
В статье наведены результаты анализа рентабельности сельскохозяйственной продукции, проведеного на основе информации хозяйств Вознесенского района.

V.P. Klochan, N.I. Kostanevych. As shown by analysis of protability of agricultural production.
The results of analysis of protability of agricultural production carried out on the basis of information holdings Ascension district.