Вдосконалення класифікації процесів змін стану земель на основі даних дистанційного зондування

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
332.3:528.8

Автор
Р.М. Романко, аспірант
Київський національний університет будівництва і архітектури

Анотація
Розглянуто особливості класифікації та концептуальну модель процесу виявлення змін стану земель на основі даних дистанційного зондування землі.

Ключові слова
моніторинг земель, стан земель, класифікація, дистанційне зондування землі

Стаття
Р.М. Романко. Вдосконалення класифікації процесів змін стану земель на основі даних дистанційного зондування

Список використаних джерел

  1. Про затвердження положення про моніторинг земель : постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 року №661 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF.
  2. Gutman G. et al. (eds.) Land Change Science. — Kluwer Academic Publishers, 2004. — С. 367—377.
  3. Горюнова В. Инновационный подход к тематической обработке данных ДЗЗ [Електронний ресурс] // Российский космос. — 2012. — Режим доступу : http://www.novacenter.ru/cmsms/uploads/images/123/novacenter/sobytiya/article-RK/IC_innovacionniy_podhod_DZZ.pdf

Р.М. Романко. Усовершенствование классификации процессов изменения состояния земель на основе данных дистанционного зондирования.
Рассмотрены особенности классификации и концептуальная модель процессов исследования изменений состояния земель на основе данных ДЗЗ.

R. Romanko. Improving the classication of land change process based on remote sensing data.
The features of classication and conceptual model of land change processes determination based on remote sensing data are revised.