Стан та перспективи розвитку регіонального ринку агрострахування

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
332.1:368.5

Автор
Г.М. Рябенко, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено стан ринку агрострахування України, проаналізовано страхування сільськогосподарських культур у динаміці та за регіонами України, розглянуто діяльність страхових компаній з аграріями. Визначено основні проблеми ринку агрострахування України та запропоновано шляхи його подальшого удосконалення та розвитку.

Ключові слова
страховий ринок, страховий захист, страхові ризики, страхова сума, страхова премія, аграрне страхування, ринок агрострахування

Стаття
Г.М. Рябенко. Стан та перспективи розвитку регіонального ринку агрострахування

Список використаних джерел

  1. Гутко Л. М. Досвід державної підтримки страхування ризиків сільськогоподарського виробництва / Л. М. Гутко // Економіка АПК. — 2009. — № 10. — С. 147—152.
  2. Матвієнко Г. А. Інституційні основи розвитку аграрного страхування на регіональному та державному рівнях в Україні / Г. А. Матвієнко // Інвестиції: практика та досвід. — 2008. — № 18. — С. 46—48.
  3. Недбаєва С. М. Державне регулювання страхуванням сільськогоподарських ризиків / С. М. Недбаєва // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 24. — С. 88—91.
  4. Рынок агрострахования в Украине в 2012 году. Проект IFC «Развитие агрострахования в Украине» [Електронний ресурс].

Г.Н. Рябенко. Состояние и перспективы развития регионального рынка агрострахования.
В статье исследовано состояние рынка агрострахования Украины, проанализировано страхование сельскохозяйственных культур в динамике и по регионам Украины, рассмотрена деятельность страховых компаний с аграриями. Определены основные проблемы рынка агрострахования Украины, и предложены пути его дальнейшего совершенствования и развития.

G. Ryabenko. The situation and prosrects of the regional agrarian insurance market.
The agrarian insurance market of Ukraine is investigated in the article. The situation of the agricultural crops in the dynamics of Ukrainian regions is analyzed. The cooperation of the insurance companies with the farmers is researched. The ways of its further development and improvement are proposed.