Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
624.014.72

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
Л.П. Шебаніна, кандидат технічних наук, доцент
В.Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто основні методи розрахунку міцності і стійкості каркасів із універсальних сталевих елементів з гнучкою стінкою з урахуванням натурних випробувань.

Ключові слова
гнучка стінка, міцність, стійкість, несуча здатність, граничний стан

Стаття
В.С. Шебанін, Л.П. Шебаніна, В.Г. Богза. Розрахунок сталевих каркасів з універсальних елементів змінного перерізу з гнучкою стінкою

Список використаних джерел

  1. Богза В. Г. Стендові випробування сталевої рами прогином 30 м на дію статичного навантаження / В. Г. Богза // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 1998. — Вип. 3. — С. 143—145.
  2. ДБН В.2.6 – 163:2010. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення та монтажу — К. : Мінрегіонбуд, 2011.
  3. Тимошенко С. П. Устойчивость упругих систем / С. П. Тимошенко. — М.; Л. : ОГИЗ, 1946. — 532 с.
  4. Commission of the Europen Communities. Industrial process building and civil engineering Eurocod N3. Common unifi ed rules for steel structures. — Brusseli; Luxemburg, 1984.

В.С. Шебанин, Л.П. Шебанина, В.Г. Богза. Расчет стальных каркасов из универсальных элементов переменного сечения с гибкой стенкой.
В статье рассматривается метод расчета прочности и устойчивости каркасов из универсальных стальных элементов с гибкой стенкой с учетом натурных испытаний.

V. Shebanin, L. Shebanіna, V. Bogza. Calculation of the steel frames, made of universal variable cross section elements with the fl exible walls.
The article considers the calculation method of the strength and stability of steel frames, made of the universal elements with the fl exible walls, in view of full-scale tests.