Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
633.1:632

Автор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено стан виробництва зерна пшениці озимої на півдні України на прикладі Миколаївської області. Висвітлено літературні дані щодо характеристики шкідливих організмів в агрофітоценозах. Запропоновано заходи щодо зменшення чисельності їх у посівах культури.

Ключові слова
пшениця озима на зерно, площа, урожайність, вал, шкідники, хвороби, бур’яни

Стаття
Л.К. Антипова. Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої

Список використаних джерел

 1. Озимі зернові / Л. О. Животков, С. В. Бірюков, Л. Т. Бабаянець та iн. ; за ред. Л.О. Животкова і С.В. Бірюкова. — К. : Урожай, 1993. — 228 с.
 2. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы / В. В. Шелепов, В. М. Михайлов, А. Ф. Пензев и др. — Мироновка, 2004. — 524 с.
 3. Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В. В. Лихочвор — Львів : Українські технології, 2002. — 800 с.
 4. Халімоник П. М. Захист рослин: проблеми і перспективи / П. М. Халімоник // Карантин і захист рослин. — 2005. — № 1. — С. 4—8.
 5. Шахова Н. М. Вплив інсектицидів на зниження шкодочинності шкідливої черепашки на півдні України / Н. М. Шахова, Л. К. Антипова, Н. І. Коцюрубенко, В. С. Кривогуз // Наука на службі сільського господарства. — Миколаїв, 2007. — С. 49—54.
 6. Гетьман М. В. Механізми та джерела стійкості пшениці проти основних шкідників / М. В. Гетьман // Захист і карантин рослин. — 2008. — Вип. 54. — С. 106—126.
 7. Федоренко В. П. Пшенична муха / В. П. Федоренко, В. М. Чайка, М. В. Круть // Карантин і захист рослин. — 2005. — № 3. — С. 4—5.
 8. Стійкість сортів озимої пшениці щодо хвороб та шкідників у степовій зоні / О. Л. Романенко, Н. П. Бобруйко, Г. Ф. Дударєва, Н. О. Романенко // Захист рослин. — 2001. — № 10. — С. 8—9.
 9. Сторчоус І. М. Захист озимої пшениці від бур’янів у осінній період / І. М. Сторчоус // Захист і карантин рослин. — 2008. — Вип. 54. — С. 371—376.
 10. Іващенко О. О. Чисті посіви / О. О. Іващенко // Карантин і захист рослин. — 2005. — № 4. — С. 6—8.
 11. Малиенко A. M. К теории контроля вредоносности сорняков в посевах полевых культур / А. М. Малиенко // Вісник аграрної науки. — 2000. — Спец. випуск. — С. 19—24.

Л.К. Антипова. Вредные объекты в посевах пшеницы озимой.
В статье приведено состояние производства зерна пшеницы озимой на юге Украины на примере Николаевской области. Освещены литературные данные, касающиеся распространения вредных организмов в агрофитоценозах пшеницы озимой. Предложены мероприятия для уменьшения их численности в посевах культуры.

L. Antipova. Negative objects in sowing of winter wheat.
In the article the conditions of winter wheat production in the South of Ukraine are examined on the example of Mykolaiv. The data on this point concerning the spreading of negative organisms in sowing of the winter wheat are observed. The actions for reduction of their number in sowing of the culture are offered.