Розрахунки розмірних ланцюгів методами максимума-мінімума та ймовірним

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
681.322

Автор
Г.О. Іванов, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Наведено основні теоретичні положення розмірних ланцюгів. Розглянуто приклади розрахунку розмірних ланцюгів складаної одиниці проміжного валика передавального механізму редуктора методами максимума-мінімума та ймовірним і технологічного розмірного ланцюга вала методом максимума-мінімума.

Ключові слова
розмірний ланцюг, ланки збільшувальні, допуск, зменшувальні, замикальні, відхили, максимум-мінімум, ймовірний

Стаття
Г.О. Іванов. Розрахунки розмірних ланцюгів методами максимума-мінімума та ймовірним

Список використаних джерел

  1. Дунаев П. Ф. Расчет допусков размеров / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. — М. : Машиностроение, 1981. — 189 с., ил.
  2. Цепи размерные. Основные положения. Методы расчета линейных и угловых цепей. РД 50-635-87. — [Введен с 1987-06-01]. — К. : Издательство стандартов, 1987. — 24 с.
  3. Практикум з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» : навчальний посібник для вищих навчальних закладів освіти / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко та ін. : за ред. Г. О. Іванова і В. С. Шебаніна. — К. : Аграрна освіта, 2008. — 648 с.: іл.

Г.А. Іванов. Расчет размерных цепей методами максимума-минимума и вероятностным.
Приведены основные теоретические положения размерных цепей. Рассмотрены примеры расчета размерных цепей сборочной единицы промежуточного вала передающего механизма редуктора методами максимума-миимума и вероятностным, технологической размерной цепи вала – методом максимума-минимума.

G. Ivanov. Calculating of the dimensional chains by the high-low and probabilistic methods.
The basic theoretical principles of dimensional chains are given. The examples of calculating of the dimensional chains of subassembly intermediate shaft gear with transmitting mechanism by the high-low and probabilistic methods are considered. The calculating of the technological dimensional chain by the high-low method is made.