Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААНУ
Ю.А. Кормишкін, здобувач
Р.В. Данильченко, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто розвиток зерновиробництва в Україні і її Причорноморських областях. Виявлено існуючі проблеми. Запропоновано низку заходів щодо усунення наявних недоліків.

Ключові слова
зерновиробництво, площі зернових, валовий збір, урожайність, рентабельність, зернобобові, пшениця, кукурудза

Стаття
В.С. Шебанін, Ю.А. Кормишкін, Р.В. Данильченко. Розвиток зерновиробництва в Україні та її Причорноморських областях

Список використаних джерел

  1. Безуглий М. Д. Стан, основні тенденції розвитку сільського господарства України протягом 2011 року та напрями розвитку в 2012 році / М. Д. Безуглий, С. М. Кваша // Економіка АПК. — 2012. — № 4. — С. 3—13.
  2. Жук В. М. Наукове обґрунтування стратегічних запасів зерна: перспективи України в умовах глобалізації / В. М. Жук // Економіка АПК. — 2012. — № 5. — С. 19—25.
  3. Камінський І. В. Розвиток ринку зернобобових культур в Україні / І. В. Камінський // Економіка АПК. — 2012. — № 4. — С. 59—63.
  4. Сільське господарство України за 2012 р. : статистичний збірник / Державний комітет статистики України. — К., 2013.
  5. Сільське господарство Миколаївської області за 2012 р. : статистичний збірник / Головне управління статистики у Миколаївській області. — Миколаїв, 2013.
  6. Сільське господарство Одеської області за 2012 р. : статистичний збірник / Головне управління статистики в Одеській області. — Одеса, 2013.
  7. Сільське господарство Херсонської області за 2012 р. : статистичний збірник / Головне управління статистики в Херсонській області. — Херсон, 2013.

В.С. Шебанин, Ю.А. Кормышкин, Р.В. Данильченко. Развитие зернопроизводства в Украине и ее Причерноморских областях.
Рассмотрено развитие зернопроизводства в Украине и ее Причерноморских областях. Выявлены существующие проблемы. Предложена система мероприятий по устранению имеющихся недостатков.

V. Shebanin, Y. Kormyshkin, R. Danilchenko. The development of the grain production in Ukraine and its Black Sea regions.
The development of the corn production in Ukraine and its Black sea regions is discussed in the article. The actual problems are revealed. The system of measures to eliminate the existing shortcomings is proposed.