Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
331.215.1

Автор
Н.О. Шишпанова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено відтворення трудового потенціалу сільських територій, запропоновано авторську модель цього процесу, яку пропонується розглядати в два етапи: формування та використання, виявлено проблеми відтворення трудового потенціалу села та описано пропозиції щодо їх усунення.

Ключові слова
відтворення, трудовий потенціал, сільські території

Стаття
Н.О. Шишпанова. Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій

Список використаних джерел

  1. Пирожков С. И. Трудовой потенциал в демографическом измерении / С. И. Пирожков. — К. : Наукова думка, 1992. — 180 с.
  2. Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України / Л. В. Шаульська. — Донецьк, 2005. — 502 с. — (НАН України; Інститут економіки промисловості).
  3. Олійник Т. І. Формування й ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / Т. І. Олійник. — Харків : Магда Ltd, 2008. — 372 с.
  4. Жибак М. М. Розвиток трудового потенціалу села західного регіону : монографія / М. М. Жибак. — Тернопіль : Астон, 2010. — 336 с.

Н.А. Шишпанова. Основные фазы процесса воспроизводства трудового потенциала сельских территорий.
Исследовано воспроизводство трудового потенциала сельских территорий, предложена авторская модель этого процесса, который предлагается рассматривать в два этапа: формирование и использование. Выявлены проблемы воспроизводства трудового потенциала села и предложены меры по их устранению.

N. Shyshpanova. The main process phases of reproduction of employment potential of rural areas.
The reproduction of the employment potential of rural areas is studied. The author proposed a model of the process in two stages: formation and use. The reproduction problems of employment potential of the village were found. The proposal to eliminate them was given.