Структурні зрушення власності на землю в процесі ринкових трансформацій сільського господарства

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.72

Автор
Г.М. Запша, кандидат економічних наук, доцент, докторант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено структурні зрушення у власності на землю сільськогосподарського призначення в процесі ринкових трансформацій. Визначено два періоди у розвитку землекористування в Україні; встановлено їх особливості та перспективи щодо структурних зрушень у сфері земельної власності.

Ключові слова
власність на землю, землекористувачі, сільськогосподарські угіддя

Стаття
Г.М. Запша. Структурні зрушення власності на землю в процесі ринкових трансформацій сільського господарства

Список використаних джерел

  1. Сільське господарство України : статистичний збірник за 2011 рік / Державна служба статистики України ; ред. Н.С. Власенко. — К. : Август Трейд, 2012. — 387 с.
  2. Статистичний щорічник України за 2011 рік / Державна служба статистики України ; ред. О.Г. Осауленко. — К. : Август Трейд, 2012. — 558 с.
  3. Про внесення змін до Земельного кодексу України [Електронний ресурс] : Закон України № 5494-VI від 20.11.2012 року — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5494-17.
  4. Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення : закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2012. — № 29. — ст. 338.
  5. Про обіг земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] : проект закону України — Режим доступу : http://land.gov.ua/zakonotvorcha-diialnist/569.html.

Г.Н. Запша. Структурные изменения собственности на землю в процессе рыночных трансформаций сельского хозяйства.
Исследованы структурные сдвиги в собственности на землю сельскохозяйственного назначения в процессе рыночных трансформаций. Определены два периода в развитии землепользования в Украине; установлены их особенности и перспективы относительно структурных сдвигов в сфере земельной собственности.

G. Zapsha. Structural changes of land ownership during market transformations of agriculture.
Structural changes in agricultural land ownership during market transformations were investigated. Two periods of the land development in Ukraine were identified. Their features and perspectives regarding the structural changes in land tenure were defined.