Визначення вмісту інвертази та діастази для оцінки якості меду

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
638.162.1:638.162.3

Автор
О.Є. Галатюк, доктор ветеринарних наук, професор
Т.М. Тихонова, кандидат біологічних наук
Л.М. Лазарєва, старший науковий співробітник
Л.І. Штангрет, науковий співробітник
Ж.В. Шаповал, провідний інженер
О.С. Коваль, інженер
О.О. Галатюк, інженер
ННЦ інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича, Україна

Анотація
У роботі обговорюється проблема оцінки натуральності та якості меду за кількісними параметрами вмісту інвертази та діастази. Порівняння чутливості до температурного фактора інвертази та діастази показало, що активність інвертази є більш чутливим тестом під час визначення натуральності меду.

Ключові слова
якість меду, інвертаза, діастаза

Стаття
О.Є. Галатюк, Т.М. Тихонова, Л.М. Лазарєва, Л.І. Штангрет, Ж.В. Шаповал, О.С. Коваль, О.О. Галатюк. Визначення вмісту інвертази та діастази для оцінки якості меду

Список використаних джерел

  1. Cиняков А. Ф. Пчелиная аптека / А. Ф. Синяков. — М. : Физкультура и спорт, 1995. — 464 с.
  2. Гранцон М. Є. Нужно ли определять инвертазу в меде? / М. Є. Гранцон // Пчеловодство. — 1990. — № 1. — С. 41—43.
  3. Національний стандарт Украіни. Мед натуральний. Технічні умови: ДСТУ 4497:2005 / Л. І. Боднарчук, Н. О. Мулявко, Л. М. Хусточка, та ін.; Ін-т бджільництва ім. Прокоповича — Чинний від 2005-28-12. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 22 с.
  4. Хорн Х. Все о меде / Х. Хорн. — М. : АСТ ; Астраль, 2007. — 314 с.
  5. Bogdanov S. Harmonized methods of the European Honey Comission / S. Bogdanov, P. Martin, C. Lullman, 1997. — Apidology. — Extra issue — p. 59.

А.Є. Галатюк, Т.Н. Тихонова, Л.Н. Лазарева, Л.И. Штангрет, Ж.В. Шаповал, О.С. Коваль, О.О. Галатюк. Определение содержания инвертазы и диастазы для оценки качества меда.
Рассмотрена проблема оценки натуральности и качества меда по количественым параметрам содержания инвертазы и диастазы. Сравнение чувствительности по отношению к температурному фактору инвертазы и диастазы показало, что активность инвертази является более чувствительным тестом для определения натуральности меда.

А. Galatuyk, Т. Tihonova, L. Lazareva, L. Shtangret, G. Shapoval, О. Koval, О. Galatuyk. Determination of invertase and diastase contents for the assessment of honey quality.
The paper discusses the problem of assessment of naturalness and quality of honey using the qualitative parameters such as contents of invertase and diastase. Comparison of sensitivities of invertase and diastase with respect to the temperature shows that the test based on the activity of invertase is more sensitive for determination of the naturalness of honey.