Аналіз динаміки живої маси корів південної м’ясної породи різних типів методом BLUP

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.082.25

Автор
О.С. Крамаренко, аспірант
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Гиль М.І.
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено результати аналізу динаміки генетичного тренду показників росту телиць південної м’ясної породи різних ліній й типів, отриманого на основі метода BLUP. При використанні аналізу головних компонент (РСА) було визначено основні закономірності генетичного тренду та визначено найкращі лінії у кожному типі.

Ключові слова
метод BLUP, ВРХ, південна м’ясна порода, генеалогічна лінія

Стаття
О.С. Крамаренко. Аналіз динаміки живої маси корів південної м’ясної породи різних типів методом BLUP

Список використаних джерел

  1. Формування м’ясної продуктивності у тварин різних порід великої рогатої худоби, яких розводять в Україні : монографія / Ю. Ф. Мельник, Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович [та ін.] ; ред.: Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович. — Корсунь-Шевченків : Гаврищенко В. М., 2010. — 400 с.
  2. М’ясне скотарство в степовій зоні України : монографія / Ю. В. Вдовиченко [та ін.]. — Нова Каховка : ПИЕЛ, 2012. — 308 с.
  3. Доротюк Е. М. Ріст і розвиток бичків різних генотипів створюваної української ангуської м’ясної породи / Е. М. Доротюк, В. Г. Прудніков, О. І. Колісник // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2012. — № 4. — С. 46—48.
  4. Кузнецов В. М. Методы племенной оценки животных с введением в теорию BLUP / В. М. Кузнецов. — Киров : Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2003. — 358 с.

А.С. Крамаренко. Анализ динамики живой массы коров южной мясной породы разных типов методом BLUP.
В статье приведены результаты анализа динамики генетического тренда показателей роста коров южной мясной породы различных линий и типов, полученного на основе метода BLUP. Используя анализ главных компонент (РСА) были определены закономерности генетического тренда и определенны наиболее ценные линии в каждом типе.

O. Kramarenko. Dynamics of age changes of live weight in Southern meat cattle breed of various types by the BLUP method.
The article shows the results of the analysis of the dynamics of genetic growth trend of Southern meat cows breed in various types and lines by the BLUP method. The pattern of genetic trend was identified using principal component analysis (PCA) and the most valuable lines in each type were identified.