Особливості виробництва сиркових десертів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
637.146(043.3)

Автор
І.В. Назаренко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Т.Ю. Чумачова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено технологію виробництва сиркових десертів в умовах молокопереробного підприємства м. Миколаєва. Обґрунтовано та вдосконалено технологію виробництва сиркових десертів на основі кисломолочного сиру з використанням в рецептурній композиції стабілізатора для покращення органолептичних властивостей та запобігання відстоювання сироватки в процесі зберігання.

Ключові слова
технологія, пастеризація, сиропридатність, стабілізатор, сиркові десерти,загальний комплексний показник якості

Стаття
І.В. Назаренко, Т.Ю. Чумачова. Особливості виробництва сиркових десертів

Список використаних джерел

  1. Барабанщиков Н. В. Молочное дело / Н. В. Барабанщиков. — М. : Колос, 1983. — 414 с.
  2. Бредихин С.А. Технология и техника переработки молока / С. А. Бредихин. — М. : Колос, 2001. — 400 с.
  3. Маньківський А. Я. Технологія переробки молока : навчальний посібник / А. Я. Маньківський, Р. Й. Кравців. — Львів, 2003. — 451 с.
  4. Машкін М. І. Технологія виробництва молока і молочних продуктів / М. І. Машкін, Н. М. Париш. — К. : Вища освіта, 2006. — 351 с.
  5. Національний стандарт України. Сиркові вироби. Загальні технічні умови. ДСТУ 4503:2005. Видання офіційне. — К. : Держспоживстандарт України, 2005.

И.В. Назаренко, Т.Ю. Чумачова. Особенности производства творожных десертов.
Исследована технология производства творожных десертов в условиях молокоперерабатывающего предприятия г. Николаева. Обоснована и усовершенствована технология производства творожных десертов на основе творога с использованием в рецептурной композиции стабилизатора для улучшения органолептических свойств и предотвращения отстаивания сыворотки в процессе хранения.

I. Nazarenko, T. Chumachova. Features production curd desserts.
The technology of production of cheese desserts in the conditions of Nikolayev dairy enterprise. The production techniques of cheese curd desserts using prescription stabilizer composition for improving the organoleptic properties and preventing the sedimentation of serum during storage were proved.