Використання індексів для оцінки однорідності та вирівняності гнізд свиноматок

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.082.22

Автор
В.Г. Пелих, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.С. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Херсонський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено використання індексів для оцінки однорідності та вирівняності гнізд свиноматок. Встановлено, що збільшення значення індексу маток сприяє більш високій енергії росту поросят до відлучення.

Ключові слова
коефіцієнт кореляції, онтогенез, маса гнізда, біологічні особливості

Стаття
В.Г. Пелих, Т.С. Коваленко. Використання індексів для оцінки однорідності та вирівняності гнізд свиноматок

Список використаних джерел

  1. Методики проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність і стабільність (ВОС) // Охорона прав на сорти рослин. — 2007. — № 1, Ч. 3. — 207 с.
  2. Пелих В. Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней / В. Г. Пелих. — Херсон : Айлант, 2002. — 264 с.
  3. Пелих В. Г. Вплив вирівняності гнізд на ріст і розвиток поросят у підсисний період / В. Г. Пелих, І. В. Чернишов // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2008. — № 4. — С. 95—97.

В.Г. Пелих, Т.С. Коваленко. Использование индексов для оценки однородности и ровности гнезд свиноматок.
В статье приведено использование индексов для оценки однородности и ровности гнезд свиноматок. Установлено, что увеличение значения индекса маток способствует более высокой энергии роста поросят до отъема.

V. Pelikh, T. Kovalenko. The use of indices to assess homogeneity and vyrivnyanosti nests sows.
The article describes the use of indexes to evaluate the uniformity and evenness of nests sows. It was established that the increase in the index of females contributes to higher energy growth of piglets to weaning.