Характеристика окремих елементів технології вирощування ремонтних телиць

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.053.083.31

Автор
О.К. Цхвітава, кандидат сільськогосподарських наук
М.А. Дзядевич, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено окремі елементи технології вирощування ремонтних телиць та встановлено особливості процесів росту і розвитку в різні вікові періоди. Проаналізовано вплив технології утримання та годівлі на показники вирощування молодняку. Надано рекомендації щодо покращення окремих технологічних елементів вирощування ремонтних телиць.

Ключові слова
вирощування, телиці, жива маса, ріст, продуктивність

Стаття
О.К. Цхвітава, М.А. Дзядевич. Характеристика окремих елементів технології вирощування ремонтних телиць

Список використаних джерел

  1. Басовский М. З. Розведення сільськогосподарських тварин / М. З. Басовский, В. П. Буркат, Д. Т. Вінничук. — Біла Церква : Білоцерківський ДАУ, 2001. — 400 с.
  2. Зубрич О. Вирощування ремонтних телиць за різних рівнів годівлі / О. Зубрич // Тваринництво України. — 2006. — № 2. — С. 9—10.
  3. Костенко В. І. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини / В. І. Костенко, Й. З. Сірацький, М. І. Шевченко. — К. : Урожай, 1995. — 472 с.
  4. Полупан Ю. П. Особливості екстер’єру молодняку створюваної червоної молочної породи / Ю. П. Полупан // Вісник аграрної науки. — 2003. — № 7. — С. 35—38.

А.К. Цхвитава, М.А. Дзядевич. Характеристика отдельных элементов технологии выращивания ремонтных телок.
Исследованы отдельные элементы технологии выращивания ремонтных телок и установлены особенности процессов роста и развития в разные возрастные периоды. Проанализировано влияние технологии содержания и кормления на показатели выращивания молодняка. Даны рекомендации относительно улучшения отдельных технологических элементов выращивания ремонтных телок.

A. Tskhvitava, M. Dzyadevich. Characteristics of different elements of growing maintenance calves’ technology.
It was investigated that the individual elements of the technology of growing heifers and specific features of the processes of growth can develop in different age periods. The impact of technology and feeding on the performance of rearing was analyzed. The recommendations for the improvement of individual technological components of growing heifers were given.