Вплив раціонів годівлі на показники росту і розвитку відлучених поросят

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.084.421

Автор
О.І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
А.В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Ф. Дехтяр, асистент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Розглянуто показники живої маси та прирости поросят у різні вікові періоди залежно від складу раціонів годівлі. Показано, що використання з п’ятиденного віку крім молока матері, а після відлучення – разом з основним раціоном преміксу Dossche PIGIMAX №5220 сприяло збільшенню середньодобових приростів поросят дослідної групи на 16,5%, при одночасному зниженні витрат кормових одиниць на 1 кг приросту на 17,4%.

Ключові слова
відлучені поросята, середньодобові прирости, кормові одиниці, премікс, раціон годівлі


Стаття
О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр. Вплив раціонів годівлі на показники росту і розвитку відлучених поросят

Список використаних джерел

  1. Поліщук А. А. Сучасні кормові добавки в годівлі тварин та птиці / А. А. Поліщук, Т. П. Булавкіна // Сільське господарство. Тваринництво. — 2010. — № 12. — С. 63—67.
  2. Саприкін В. Рекомендації з нормованої годівлі свиней різного напряму продуктивності / В. Саприкін, І. Іонов // Тваринництво України. — 2011. — № 6. — С. 29—31.

Е.И. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр. Влияние рационов кормления на показатели роста и развития поросят-отъемышей.
Рассмотрены показатели живой массы и привесы поросят в различные возрастные периоды в зависимости от состава рационов кормления. Показано, что использование с пятидневного возраста кроме молока матери, а после отъема вместе с основным рационом премикса Dossche PIGIMAX №5220 способствовало увеличению среднесуточных привесов поросят опытной группы на 16,5%, при одновременном снижении затрат кормовых единиц на 1 кг прироста на 17,4%.

H. Yulevich, А. Liкhach, J. Dehtyar. Effect of feeding regimens on growth and development of weaned piglets.
The article discusses indicators of weight gain of piglets of different ages depending on the composition of feed rations. It is shown that the use of premix Dossche PIGIMAX № 5220 from 5-day-old piglets and after weaning, along with the basic diet helps to increase the average daily gain of piglets in the experimental group by 16.5%, while reducing the cost of feed units per 1 kg of body weight by 17.4%.