Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
339.13

Автор
Т. В. Порудєєва, кандидат економічних наук
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
Т. Я. Іваненко, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області, тенденції її розвитку, виявлено їх особливості та вироблено рекомендації щодо напрямків подальшого розвитку.

Ключові слова
зовнішня торгівля, послуги, ефективність, розвиток

Стаття
Т. В. Порудєєва, Т. Я. Іваненко. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами у Миколаївській області.

Список використаних джерел

  1. Веб-сайт Головного управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.mk.ukrstat.gov.ua
  2. International trade in services [Електронний ресурс] // UNCTADstat Table of International trade in merchandise and services. — 2009. — № 1. — С. 53. — http://stats.unctad.org/

Т. В. Порудеева, Т. Я. Иваненко. Тенденции развития внешней торговли услугами в Николаевской области.
В статье рассмотрено современное состояние развития внешней торговли услугами в Николаевской области, тенденции ее развития. Выявлены их особенности и предложены рекомендации относительно направлений дальнейшего развития.

T. Porudeeva, Т. Ivanenko. Оf progress of foreign trade services trend is in the Mykolaiv area.
In the article modern development of foreign trade services status is considered in the Mykolaiv area and her progress trend.