Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
339.9:637.1

Автор
C. В. Тивончук, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Я. О. Тивончук, кандидат економічних наук
Компанія “Сингента”, м. Париж (Франція)

Анотація
У статті узагальнюються особливості формування та сучасні тенденції розвитку світового ринку молока і молочних продуктів та визначаються основні напрями зміцнення позицій України на світовому ринку молока.

Ключові слова
асортимент готової продукції, глобалізація, генетичний потенціал, молочні компанії, надійність, ринок, стабільність

Стаття
C. В. Тивончук, Я. О. Тивончук. Світовий ринок молока і молочних продуктів: особливості формування та тенденції розвитку.

Список використаних джерел

 1. Галушко В. П. Зарубіжні системи забезпечення якості молока у виробничому ланцюзі та можливості їх використання в Україні / В. П. Галушко, І. М. Сухи // Економіка АПК. — 2011. — № 3. — С. 137—142.
 2. Гуторов О. І. Світові тенденції розвитку молочного скотарства / О. І. Гуторов // Економіка АПК. — 2011. — № 6. — С. 151—159.
 3. Данчук Ю. Світові тенденції виробництва молока / Ю. Данчук // Молокоферма. — 2010. — № 3. — С. 27—29.
 4. Інвестиції в АГРО. Досвід світу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.uga-port.org.ua/sites/default/files/2011_04_08vestnik.doc
 5. Ладика В. Світовий молочний ринок : стан та перспективи / В. Ладика, О. Маслак // Пропозиція — 2009. — № 3 — С. 42—43 // Пропозиція. — 2009 — № 4 — С. 31—33.
 6. Мировой рынок молочной продукции, 2011-2013 годы // Пищепром Украины. — 2013. — № 18 (226). — С. 13—17.
 7. Новак І. М. Тенденції розвитку світового ринку молока та досвід міжнародної торгівлі на зовнішніх ринках вітчизняних виробників молочної продукції / І. М. Новак // Інноваційна економіка. — 2012. — № 10. — С. 98—102.
 8. Смирнов Е. Р. Ценовая конъюнктура сырьевой базы молочного рынка ЕС в 2009-2010 гг / Е. Р. Смирнов // Молочная промышленность. — 2010. — № 8. — С. 46—48.
 9. Статистичний щорічник Франції за 2012 рік. Париж IHCЄЄ (Annuaite statistigue de La France 2013 Paris: INSEE).
 10. ФАО: Світовий ринок молока приростає [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.agronews.ru/NewsP.php?NId=58713
 11. AGRO NEWS [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.agronews.us/node/24090

C. В. Тивончук, Я. О. Тивончук. Всемирный рынок молока и молочных продуктов: особенности формирования и тенденции развития.
В статье обоснованы особенности формирования и современные тенденции развития мирового рынка молока и молочной продукции, а также определены основные направления укрепления позиций Украины на мировом рынке молока.

S. Tivonchuk, Y. Tivonchuk. The world market of milk and diary products: features of its formation and development.
The articles describes and grounds the features of formation and modern trends of the world market of milk and diary products development. The main ways to strengthen the Ukrainian position on the world milk market are defined.