Зміст випуску 1 (82), 2015

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
3 Olena Kotykova, Olga Khristenko. The part to rational land use – indication of the environmental condition of agricultural land
15 І. І. Червен, Н. В. Цуркан. Комплексна оцінка розвитку виробництва продукції багаторічних трав
24 Julie A. Albrecht. Consumer Acceptance and Willingness to Purchase Irradiated Foods in the United States
39 І. Т. Кіщак, Н. О. Корнєва, О. Є. Новіков. Державне регулювання та економіко-технологічні засади розвитку рибопродуктового комплексу 
49 Н. В. Потриваєва. Нормативно-правові особливості та проблемні аспекти обліку основних засобів
58 М. І. Підгребельна, Б. І. Шувар. Особливості діяльності великотоварних аграрних підприємств та їх вплив на аграрний ринок України
65 Б. Б. Музика. Подолання внутрішніх суперечностей – основаподальшого розвитку м’ясопродуктового підкомплексу
75 О. В. Манжура. Кооперативи у страховому секторі:історичний досвід і перспективи для України
85 Н. О. Шишпанова. Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій
93 О. М. Зуб. Інвестиційно-інноваційні передумови формування економічної безпеки аграрного сектора
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
100 Р. А. Вожегова, О. І. Олійник. Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живлення
107 Л. К. Антипова. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних злакових трав на півдні України
115 С. П. Полторецький. Енергетична ефективність вирощування насіння проса
121 М. П. Федюшко. Екологічне обґрунтування індикаторних видів асоційованого агробіорізноманіття Північного Приазов’я України
130 Н. В. Телекало. Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах лісостепу правобережного
137 Т. С. Аралова. Гібридологічний аналіз кількісних ознак продуктивності гібридів F1 горошку посівного
144 А. А. Назарчук. Фотосинтетичний потенціал сої залежно від інокуляції насіння, фону живлення та сорту в умовах степу України
152 Т. В. Підпала, Н. В. Гребенюк. Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід
158 В. С. Топіха, А. А. Волков. Методичні основи створення та використання свиней породи дюрок української селекції в умовах ПРАТ «Племзавод «Степной»
166 В. М. Волощук, В. О. Іванов, Н. М. Погрібна. М’ясні якості кнурців різного рівня стрес-схильністі
171 С. Л. Войтенко, М. О. Петренко. Продуктивність свиней породи ландрас
180 С. М. Раскатова, О. В. Костюнина, А. А. Траспов, К. М. Шавырина, Н. А. Зиновьева. Генетическая обусловленность откормочных качеств свиней по ряду QTL
187 В. Я. Лихач, С. С. Крамаренко, П. О. Шебанін. Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок
195 Е. С. Гридюшко, И. Ф. Гридюшко. Продуктивность и генетическая структура материнских линий белорусского заводского типа свиней породы йоркшир
203 О. С. Крамаренко. Аналіз генетико-демографічних процесів в популяції худоби південної м’ясної породи

Редакція випуску 1 (82), 2015

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор екномічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
А.С. Добишев, доктор технічних наук, професор (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)