Зміст випуску 2 (83),том 1 2015

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3 M. Dubinina. The institutional aspects of the analysis of transformations in agriculture of Ukraine
12 О.Є. Новіков, А.В. Ключник. Економічний потенціал сільських територій: теоретичний аспект
20 I. Honcharenko. Рricing policy and marketing strategies of agrarian enterprises
25 О.І. Котикова. Індикація економічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні
35 Б.В. Погріщук, В.І. Мельник. Формування конкурентного середовища у зерновому господарстві України
43 Л.В. Гуцаленко, У.О. Марчук. Реалізація контрольної функції обліку в управлінні поточними зобовязаннями підприємств
49 Н.В. Потриваєва, Т.П. Федяніна. Формування облікової політики в контексті документування руху запасів під час сівби ярих культур
59 G. Ryabenko. Study of factors affecting financial security of insurance market
65 О.С. Бакуліна, Т.О. Зінчук. Напрями державного стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств в країнах-членах ЄС та Україні
75 О.С. Біліченко. Шляхи максимізації прибутку підприємств
85 С.В. Сирцева. Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами
94 Г.Б. Погріщук. Агроекологічний розвиток: проблеми взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки
102 О.В. Лазарєва. Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування
108 Є.О. Павлюк. Досвід формування консолідованих систем пенсійного забезпечення в східноєвропейських країнах
118 С.О. Горбач. Визначення категорії трудових ресурсів: теоретичні аспекти
126 С.В. Тимофіїв. Удосконалення інституційного середовища як передумова реалізації управління трансакційними витратами аграрних підприємств

Редакція випуску 2 (83), том 1 2015

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
Р. Шаундерер, Dr.sc.Agr. (Німеччина)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор екномічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
А.С. Добишев, д.т.н., проф. (Республіка Білорусь)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Г.П. Морару, д.с.-г.н. (Молдова)