Зміст №2 (84) 2015, Том 2

3 В. С. Шебанін, О. Є. Новіков, В. С. Топіха, В. Я. Лихач. Навчально-науково-виробничий свинокомплекс миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку апк

10 В. П. Рибалко. Не тільки збільшувати виробництво свинини, але й не погіршувати її якості

15 С. А. Гнатюк. Результати і перспективи роботи господарств корпорації «тваринпром»

23 О. В. Піскун, М. І. Бакун. Стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в миколаївській області на 2015-2017 роки

27 С. Л. Войтенко, В. О. Горобець. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка

33 М. Д. Березовський, О. Л. Нарижна. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’яса та сала свиней, одержаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів

40 Л. П. Гришина, О. Г. Фесенко. Ефективність використання спеціалізованого типу свиней за схрещування та гібридизації

48 В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан, П. О. Шебанін. Технологія виробництва свинини в умовах тов «таврійські свині»

55 А. С. Петрушко, Д. Н. Ходосовский, И. И. Рудаковская, А. А. Хоченков, А. Н. Шацкая, В. А. Безмен, В. И. Беззубов, О. М. Слинько. Откормочные и мясосальные качества свиней при различных условиях содержания

63 Є. М. Агапова, Р. Л. Сусол. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней одеського регіону

71 О. В. Ульянченко, А. І. Трончук, М. В. Церенюк. Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві

78 С. С. Іванов, Ф. А. Бородаєнко. Ефективне виробництво свинини в умовах свк «агрофірма «миг-сервіс-агро»

87 О. В. Акімов. Оцінка відгодівельних якостей свиней з позиції оптимальної взаємодії їх генотипів та специфіки середовища

91 І. Б. Баньковська, В. М. Волощук. Вплив факторів генотипу та способу утримання на морфологічний склад туш свиней

100 О. О. Стародубець. ВПлив сезону року на відтворювальні якості свиноматок

104 В. А. Коротков, О. А. Васильєва, І. М. Желізняк. Відтворювальні якості свиноматок при схрещуванні з термінальними кнурами

107 Т. Я. Іваненко. Зернофуражне виробництво – важливий фактор ефективного розвитку свинарства у господарствах миколаївської області

112 Т. В. Щербань, П. А. Ващенко. Відгодівельні, забійні і м’ясо-сальні якості свиней миргородської породи та її помісей

120 В. А. Лісний, Т. М. Лісна. Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій

126 О. І. Юлевич. Незамінні амінокислоти в раціонах годівлі відлучених поросят

133 А. М. Шостя. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців червоної білопоясої породи

140 Б. С. Шаферівський. Продуктивність кнурів спеціалізованих м’ясних порід зарубіжного походження

146 М. А. Хватова. Шляхи покращання генетичного потенціалу порід свиней

151 Г. І. Калиниченко, О. А. Коваль, О. І. Петрова. Сучасна технологія виробництва свинини в умовах стов ім. мічуріна братського району миколаївської області

156 О. С. Пилипчук, В. І. Шеремета. Репродуктивна здатність свиноматок при застосуванні нейротропно-метаболічного препарату

163 О. С. Похваленко, Н. С. Савосік. Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів

170 С. О. Костенко, О. В. Сидоренко, П. П. Джус. Поєднуваність батьківських пар у свинарстві з урахуванням генотипу тварин за геном рецептора естрогену-1

175 Є. В. Баркарь, І. А. Галушко. Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід

181 В. В. Соляник, С. В. Соляник. Видосоответствующие экологически сбалансированные технологии как альтернатива интенсивному пути развития подотраслей животноводства

187 О. М. Церенюк, О. В. Акімов, Ю. В. Череута. Підвищення рівня відтворювальних якостей свиноматок

193 В. О. Мельник, О. О. Кравченко, А. О. Бондар, А. О. Краєвська. Досвід діагностики поросності свиноматок методом ультразвукового дослідження

Редакція випуску 2 (84), том 2 2015

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, д.е.н., проф. (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, д.т.н., проф. (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
А.С. Добишев, д.т.н., професор (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, д.с.-г.н., професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, проф. (Німеччина)