Репродуктивна здатність свиноматок при застосуванні нейротропно-метаболічного препарату

УДК 636. 082.454:615.36

О. С. Пилипчук, аспірантка
В. І. Шеремета, доктор сільськогосподарських наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Встановлено, що згодовування свиноматкам нейротропно-метаболічного препарату протягом трьох днів, відразу після відлучення поросят, сприяє збільшенню їх заплідненості на 21,4%, багатоплідності на 1,6 голови, зменшення мертвонароджених та гіпотрофічних на 0,4 поросяти та 8,1%.

Ключові слова
заплідненість, репродуктивна здатність, Глютам 1М, свиноматка, поросята, багатоплідність, жива маса.

О. С. Пилипчук, В. І. Шеремета,  Репродуктивна здатність свиноматок при застосуванні нейротропно-метаболічного препарату

Список використаних джерел:
1. Безверха Л. М. Удосконалення біотехнологічного способу впливу на відтворну систему свиноматок за дії метаболічно-нейротропних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» / Безверха Любов Миколаївна ; Білоцерківський національний аграрний університет. — Біла Церква. — 2014, 20 с.
2. Беляев В. Влияние селекора на воспроизводительную способность свиноматок и продуктивность их приплода / В. Беляев, А. Шахов, Т. Мельникова // Свиноводство. — 2005. — № 1. — С. 14—15.
3. Интенсификация уровня воспроизводства путем нормированного кормления свиноматок / [А. Л. Перевозчиков, С. Д. Батанов, С. А. Лопатина, А. Т. Мысик] // Свинарство. — 2014. — Вип. 65. — С. 244—249.
4. Калачнюк Р. Інтенсивність використання свиноматок / Р. Калачнюк, І. Гаврилюк // Тваринництво України. — 2000. — № 9—10. — С. 16.
5. Кленов В. Препарат для стимуляции половой охоты / В. Кленов // Свиноводство. — 1985. — № 5. — С. 25.
6. Нартя B. Г. Стимуляція охоты и овуляции у свиноматок / B. Г. Нартя, А. А. Коротков, Б. В. Дмитриев // Зоотехния. — 1991. — № 10. — C. 58—60.
7. Рибалко В. П. Стан розвитку і наукового забезпечення галузі свинарства в Україні / В. П. Рибалко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. праць ХДЗВА. — Х., 2007. — Вип. 15 (40), Ч. 1, Т. 1. — С. 160–164.
8. Шилов В. Н. Влияние кормовой добавки «Экстрафит» на воспроизводительные качества свиноматок / В. Н. Шилов // Достижения науки и техники АПК : теоретич. и науч.-практ. журнал. — 2012. — № 2. — С. 59—61.

О. С. Пилипчук, В. И. Шеремета. Репродуктивная способность свиноматок при использовании нейротропно-метаболического препарата.
Установлено, что скармливания свиноматкам нейротропно-метаболического препарата в течение трех дней сразу после отъема поросят способствует увеличению их оплодотворяемости на 21,4%, приводит тенденцию сокращения холостого периода на 0,5 дня, вызывает увеличение многоплодия на 1,6 головы, уменьшение мертворожденных на 0,4 поросенка и уменьшение в гнездах нежизнеспособных поросят.

О. Pilipchuk, V. Sheremeta. Reproductive performance of sows when using neurotron-metabolic drug.
It is established that feeding of sows with neurotron-metabolic drug for three days immediately after weaning increases their fertility by 21.4%, leads the trend of reduction of the open period by 0.5 days, causes an increase in multiple pregnancy by 1.6 animals, reducing stillbirths by 0.4 piglet and a decrease in the nests of non-viable piglets.