Незамінні амінокислоти в раціонах годівлі відлучених поросят

УДК 636.4.084.421

О. І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Використання синтетичних незамінних амінокислот в раціонах годівлі відлучених поросят забезпечує збільшення середньодобових приростів тварин на 19,3%. Балансування раціонів за допомогою соєвого шроту, також здійснює позитивний вплив на показники росту і розвитку відлучених поросят, однак витрати кормових одиниць на 1 кг приросту в цьому випадку більше на 8,5%, ніж при використанні синтетичних амінокислот.

Ключові слова
відлучені поросята, середньодобові прирости, кормові одиниці, незамінні амінокислоти, лізин, метіонін, триптофан, треонін,соєвий шрот, раціон годівлі.

О. І. Юлевич. Незамінні амінокислоти  в раціонах годівлі відлучених поросят

Список використаних джерел:
1. Кононенко С. И. Влияние скармливания протеиновых добавок на продуктивность / С. И. Кононенко // Научный журнал КубГАУ. — 2013. — № 85 (01). — С. 3—27.
2. Тод Си. Вирощування поросят / Си Тод // Ефективне тваринництво. — 2008. — № 2 (26). — С. 11—12.
3. Чехлатий. О. М. Вивчення і розробка норм протеїнового та амінокислотного живлення свиней: історичні аспекти / О. М. Чехлатий // Науково-технічний бюлетень. — 2010. — Т.11. — № 2—3. — С. 426—432.

Е. И. Юлевич. Незаменимые аминокислоты в рационах кормления поросят-отъемышей.
Использование синтетических незаменимых аминокислот в рационах кормления поросят-отъемышей обеспечивает увеличение среднесуточных привесов животных на 19,3%. Балансирование рационов с помощью соевого шрота, также оказывает положительное влияние на показатели роста и развития поросят-отъемышей, однако расходы кормовых единиц на 1 кг прироста в этом случае больше на 8,5%, чем при использовании синтетических аминокислот.

E. Yulevich. Essential amino acids in the diet of weaned piglets.
The use of synthetic essential amino acids in the diet of pigs provides increased daily weight gain of animals by 19.3%. The use of soybean meal for a balanced diet also has a positive impact on the growth and development of weaned piglets, but the cost of feed units per 1 kg of gain in this case by 8.5% higher than in the use of synthetic amino acids.