Зміст випуску 2 (85),том 1, частина 2, 2015

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

3. Ю. О. Лавриненко, Г. С. Балашова, І. П. Бугаєва. Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України.

13. Г. М. Господаренко, О. Л. Лисянський. Ефективність використання вологи різноудобреними сидеральними парами.

22. А. В. Черенков, О. І. Желязков, О. М. Козельський. Формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах Північного Степу.

30. В. І. Лопушняк, Н. І. Вега. Вплив рівня мінерального живлення ячменю ярого на вміст рухомих сполук фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України.

38. А. О. Рожков, С. В. Чернобай. Частка пагонів різних систем у біологічній урожайності зерна ячменю ярого залежно від норм висіву та позакореневих підживлень.

47. О. В. Письменний. Трансформація сучасних протидефляційних властивостей ґрунтів степу України.

54. Г. Д. Поспєлова. Хвороби валеріани лікарської (valeriana officinalis l.) та методи їх обмеження.

67. Л. В. Гойсюк. Біоенергетична ефективність вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного.

73. С. П. Полторецький, Н. М. Полторецька. Урожайність і якість зерна проса залежно від попередника та умов удобрення.

83. Л. А. Покопцева, І. Є. Іванова. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак.

91. П. В. Костогриз, В. Г. Крижанівський. Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку ґрунту.

99. О. І. Заболотний, А. В. Заболотна, І. Б. Леонтюк, Л. В. Розборська, О. В. Голодрига. Формування врожайності посівів кукурудзи на зерно при застосуванні гербіциду Люмакс.

108. Л. В. Максимишина, Л. В. Заиченко, Ю. Ю. Выставная, Е. Н. Дрозд. Тяжелые металлы в экосистеме виноградника, винограде и экологическая безопасность винной продукции.

119. В. М. Щербачук. Формування продуктивності посівів сої залежно від системи захисту проти хвороб.

124. В. Я. Лихач, А. В. Лихач, В. В. Лагодієнко, М. А. Коваль. Відгодівельні якості помісного молодняку свиней.

130. С. І. Луговий, С. В. Кіш. Оцінка генетичної структури різних родин свиней породи дюрок за локусами мікросателітів ДНК.

137. А. І. Кислинська, Г. І. Калиниченко. Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період.

143. В. О. Мельник, О. О. Кравченко, О. С. Когут. Порівняльна характеристика відтворювальної здатності кнурів-плідників різних генотипів.

149. О. М. Черненко. Економічна ефективність використання корів голштинської породи різних типів конституції.

156. В. І. Гроза. Динаміка яєчної продуктивності перепілок-несучок при використанні наносрібла.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

163. В. С. Шебанін, В. Г. Богза. Обстеження технічного стану будівель та споруд агропромислового комплексу.

169. P. Polyanskiy. Order of dependent admittance calculation.

179. Д. Л. Кошкін. Ієрархічна комп’ютеризована система керування врожайністю теплиці.

187. М. П. Федюшко. Стан промислових відходів міста Маріуполь та їх утилізація.

196. Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко, А. В. Козаченко. Налагодження комплектних електроприводів з лінійним і нелінійним коригувальними пристроями.

Редакція випуску 2 (85), том 1, частина 2, 2015

Головний редактор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України

Заступники головного редактора
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Атаманюк І.П., доктор технічних наук, доцент

Вiдповiдальний секретар
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії
Економічні науки:
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, проф. (США)
Ральф Шлаудерер, Dr. sc. Agr. (Німеччина)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)
Г.А. Морару , доктор сільськогосподарських наук, академік Міжнародної академії екологічної безпеки

Технічні науки:
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
А.С. Добишев, доктор технічних наук, професор (Республіка Бєлорусь)