Зміст випуску 4 (87) 2015

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. М. П. Сахацький, І. В. Ксьонжик. Експортна діяльність аграрних підприємств України: тенденції, специфіка, формування потенціалу.
13. І. В. Гончаренко. Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону.
20. О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська. Наближення до міжнародного законодавства у збереженні і відновленні навколишнього середовища України.
30. Ю. А. Кормишкін.Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств – суб’єктів ЗЕД.
38. А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні.
44. Ю. В. Тимчишин-Чемерис. Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону.
58. Р. Ш. Садрідінов. Тенденції та особливості розвитку зовнішньої торгівлі аграрних підприємств Миколаївської області.
68. Н. О. Шишпанова. Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій.
77. С. І. Павлюк. Світова практика державного регулювання розвитку сільських територій.
87. А. П. Кричинюк. Реформування діяльності рейтингових агентств на мікрорівні банківської системи України.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

102. Л. К. Антипова. Трави на півдні України: проблеми і шляхи їх подолання.
111. О. В. Буйний, В. Г. Кур’ята, В. В .Рогач. Дія 6-бензиламінопурину на формування та функціонування фотосинтетичного апарату томатів.
119. В. І. Лопушняк, Г. М. Грицуляк. Динаміка вмісту заліза і мангану в осаді стічних вод за тривалого зберігання та компостування.
127. Л. А. Покопцева, О. А. Єременко, Д. В. Булгаков. Використання регуляторів росту рослин для передпосівної обробки насіння соняшнику гібриду Армада.
136. І. А. Янченко. Вплив сортових особливостей монарди двійчастої на формування рослинної сировини при вирощуванні в умовах Південного степу України.
145. В. Г. Пелих, С. В. Ушакова. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопорідному схрещуванні.
153. С. О. Бондар. Оцінка бугаїв-плідників за проявом поєднаних ознак у їх дочок.
161. І. С. Піщан. Висока активність реалізації рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи на доїльній установці типу “Паралель”.

Редакція випуску 4 (87), 2015