Зміст випуску 1 (88) 2016

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. В. І. Криленко. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора.
9. Н. В. Потриваєва, Т. О. Кореновська. Нормативно-правові особливості облікового забезпечення витрат та доходів діяльності підприємств.
19. В. М. Бутенко. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку.
29. О. О. Васильєва.Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектора.
42.О. А. Боднар. Децентралізація як основний чинник сільського розвитку.
52. А. П. Кричинюк. Вдосконалення управління кредитними операціями комерційних банків України в умовах фінансових криз.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

69. А. О. Рожков, М. А. Бобро, Т. В. Рижик. Урожайність зерна пшениці м’якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву.
81. В. В. Калитка, Ю. О. Кліпакова. Інтенсивність перекисного окислення ліпідів при проростанні насіння пшениці озимої (Triticum Aestivum L.) за дії протруйників і регуляторів росту.
92. О. В. Письменний. Вивчення впливу зрошення на протидефляційну стійкість ґрунтів Степу України.
99. І. С. Москва. Стан та перспективи вирощування рижію ярого на Півдні Степу України.
110. М. Б. Августинович. Вплив екологічно безпечних біопрепаратів та добрив на вміст основних елементів живлення в зерні тритикале ярого.
118. А. П. Палій. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування.
125. Н. В. Роль, С. І. Цехмістренко. Вплив вітамінно-кормової добавки на вміст відновленого глутатіону та сульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів.

Редакція випуску 1 (88), 2016