Зміст випуску 2 (90), частина 2, 2016

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

6. В. Я. Лихач, А. В. Лихач, С. В. Кіш.  Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної тресочутливості та умов вирощування.
16. І. М. Люта. Ембріологічна характеристика результатів трансплантації ембріонів великої рогатої худоби.
23. В. О. Мельник, А. С. Стельмах, В. О. Кудряшова. Відтворювальні якості свиноматок породи ландрас в умовах племінного заводу «Миг-Сервіс-Агро».
28. О. А. Моргун, Н. М. Сорока.Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Еustrongylides excisus.
36. А. В. Березовський, Л. В. Нагорна. Ектопаразити як чинники погіршення біобезпеки в умовах птахівничих підприємств.
42. І. В. Назаренко. Ідентифікація і аналіз небезпечних чинників при виробництві сметани.
49. М. С. Небилиця, О. В. Ващенко, Ю. І. Кривда, Ю. В. Мелешко. Вирощування екологічно безпечних кормів для сільськогосподарських тварин.
60. О. Й. Карунский, И. В. Николенко. Пути повышения продуктивности свиней. 
70. А. М. Омельян. Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями Аргініну.
78. Т. В. Павлова. Массовый и линейный рост ремонтных телок с разной долей генотипа по голштинской породе.
88. Р. Паливода. Национальные системы качества продовольствия Польши.
101. L. Patryeva, V. Groza.Assessment of preservation of quail egg-laying flock during exploiting by the use of nanosilver.
107. А. Я. Райхман. Оценка полноценности протеиновой питательности кормов для свиней.
117. О. В. Сметаніна, І. І. Ібатулін, В. С. Бомко. Використання органічного кобальту для виробництва високоякісного молока.
126. Л. О. Стріха, О. М. Сморочинський, В. І. Крива, О. В. Кривчук.Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів.
133. И. В. Фомченко. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя у крупного рогатого скота при заболевании хламидиозом.
143. А. Д. Хоменко. Біологічно активна добавка SPIRULINA PLATENSIS та її використання у перепелівництві.
149. І. В. Чернишов, М. В. Левченко, І. С. Мазуркевич. Стан і потенціал розвитку органічного свинарства України.
155. Г. Ю. Чернікова, Н. П. Пономаренко. Використання пребіотиків на основі мананових олігосахаридів у годівлі курчат-бройлерів. 
161. М. В. Чорний, Ю. О. Щепетільніков, А. О. Бондар, Є. О. Панасенко. Вплив абіотичних факторів на продуктивність та здоров’я корів і резистентність телят.
171. П. О. Шебанін. Вплив кормової добавки «Біо Плюс 2Б» на якісні показники свинини.
179. В. В. Юрченко, М. О. Додашьянц. Водні організми в умовах глобального потепління.
187. С. С. Крамаренко, О. І. Потриваєва. Використання лінійних моделей (BLUP) для оцінки племінної цінності корів за молочною продуктивністю.

Редакція випуску 2 (90), частина 2, 2016