Зміст випуску 1 (93), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

3. V. Klochan, I. Bezpyata, N. Zingaieva.  The sunflower oil market of Ukraine and its development.
14. І. І. Червен, С. І. Павлюк. Роль агрохолдизації у соціально-економічному розвитку сільських територій України.
26. О. І. Котикова. Індикація екологічного стану сільськогосподарського землекористування в Україні: соціальний блок.
38. Ю. В. Ушкаренко. Особливості формування економічного потенціалу підприємств у сучасних умовах.
47. Ю. А. Кормишкін.  Система показників та чинників ефективного розвитку аграрного підприємництва.
61. А. Грек. Сучасний стан матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств Київської області.
72. А. Ю. Стренковська. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму розвитку будівництва в сільській місцевості.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

79. Л. К. Антипова. Поглинання елементів живлення бур’янами залежно від технологій вирощування люцерни насіннєвого призначення.
86. Г. М. Господаренко, С. П. Полторецький, В. В. Любич, Н. В. Воробйова, І. Ф. Улянич, М. М. Капрій. Характеристика твердості та міцності зернівок пшениці спельти залежно від сорту та лінії.
95. В. В. Рогач, О. В. Кушнір, В. В. Плотніков. Вплив рістстимуляторів Вітазиму та 6-бензиламінопурину на морфогенез та продуктивність перцю солодкого. 
102. О. Л. Рудік, І. М. Мринський. Продуктивність льону олійного за впровадження технологій подвійного використання культури.
113. S. Lugovoy, S. Kramarenko, S. Galimov. Genetic polymorphism of the red white belted breed pigs based on microsatellite markers.
120. В. М. Волощук, В. М. Герасимчук. Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення.
129. О. І. Петрова, О. М. Сморочинський, Р. О. Трибрат. Використання яловичини, одержаної від тварин різних вагових кондицій для виробництва ковбас.
136. А. В. Лихач. Реалізація поведінкових актів холостими свиноматками різних генотипів.
144. В. А. Кириченко, С. П. Кот, К. В. Скрепець. Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з класністю овець.
151. О. С. Крамаренко, І. В. Довгопола. Особливості генетичної структури південної м’ясної породи худоби за локусами мікросателітів ДНК: TGLA53, TGLA122, TGLA126 ТА TGLA227.
164. А. О. Погорєлова. Вплив температурного та світлового режимів утримання на формування статі у кролів спеціалізованих м’ясних порід.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

171. O. Kyrychenko.  Simulation of electromagnetic field characteristics for metal conductive buses with rectangular cross-section.
181. М. В. Дубницька. Систематизація методичних підходів до отримання тривимірної інформації про водні об’єкти.
193. Д. О. Захаров. Сучасний стан застосування електрофізичних методів бактерицидної та інсектицидної обробки зернової продукції.

Редакція випуску 1 (93), 2017