Зміст випуску 4 (96), 2017

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 Титульний лист
 Зміст
3. Шебанін В. С., Кормишкін Ю. А.  Роль підприємництва у формуванні територіальних громад.
12. Сіренко Н. М. Інтелектуальний капітал в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки.
25. Лазарєва О. В. Ключові аспекти розвитку агротуризму в Україні.
36. Гончаренко І. В., Шведова Н. П., Кузьмін О. Є., Логвиненко Р. Л. Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою INTERNATIONAL TRADE CENTRE.
44. Кравченко А. С. Сучасний стан біржового фондового ринку України.
52. Домаскіна М. А., Гурський В. П. Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств.
62. Билим О. С., Дернова К. О. Розширення послуг лікувально-оздоровчого туризму в Україні.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

72. Антипова Л. К., Віліана Васил’єва. Формування продуктивності сумішки кукурудзи і сої на зелений корм залежно від способу сівби та погодних умов.
81. Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи.
89. Бушилов В. Д., Самойленко Т. Г. Вплив термінів живцювання на укоріненість здерев’янілих живців клонової підщепи пуміселект.
98. Покопцева Л. А., Єременко О. А. Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах степу України.
108. Патрєва Л. С., Гроза В. І., Стародубець О. О., Коваль О. А. Економічна ефективність використання препарату «АРГЕНВІТ» при інкубації яєць перепелів.
115. Крамаренко С. С., Кузьмічова Н. І., Крамаренко О. С. Моделювання лактаційних кривих молочних корів за допомогою аналізу головних компонент (PCA).
126. Лихач А. В., Лихач В. Я. Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят. 
133. Галімов С. М. Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції.
141. Борщ О. О., Борщ О. В. Вплив високих температур на теплостійкість, клінічні та енергетичні показники корів за різних варіантів безприв’язного утримання.
150. Зайцев Є. М. Особливості успадкування ознак молочної продуктивності дочками корів голштинської породи.
158. Погорєлова А. О. Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

168. Кириченко О. С., Сидорика І. М., Марченко Д. Д. Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії.
177. Бугрім Л. І., Білюк І. С., Гаврилов С. О., Курган А. В. Система оптимального керування процесом гарячого цинкування.
185. Жидков А. Б.  Використання сучасних методів магнітометрії для дефектоскопії технічних об’єктів.
194. Зубєхіна-Хайят О. В. Моделювання процесу обкатування різьб і черв’яків роликами.
202. Заморська І. Л.  Підвищення вітамінної цінності заморожених пюреподібних сумішей.

Редакція випуску 4 (96), 2017