В. М. Ловинська, Локальна щільність компонентів фітомаси стовбура сосни звичайної (pinus sylvestris l.) Північного Степу України

УДК 630*17

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-12

В. М. Ловинська, кандидат біологічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-7359-9443
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Представлено результати досліджень локальної природної та базисної щільності компонентів фітомаси стовбурів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в умовах Північного Степу України. Досліджено мінливість локальної природної та базисної щільності дерев сосни звичайної, діапазон віку яких складав 9-90 років. Встановлено, що розраховані показники локальної базисної щільності деревини та деревини у корі стовбурів мають обернену залежність від віку дерева. Розроблено регресійні моделі залежності локальної базисної щільності від віку рослин.

Ключові слова: локальна природна щільність, локальна базисна щільність, сосна звичайна, кора, деревина, стовбур, регресійні моделі.

Локальна щільність компонентів фітомаси стовбура сосни звичайної (pinus sylvestris l.) Північного Степу України (текст статті)

Local density of live biomass components of Scotch pine(Pinussylvestris L.) within Northern Steppe of Ukraine. . (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Modelling variability of wood density in beech as affected by ring age, radial growth and climate / O. Bouriaud, N. Breda, G. Le Moguedec [et al.] // Trees. – 2004. – Vol. 18 (3). – P. 264–276.
 2. Lachenbruch B. Radial variation in wood structure and function in woody plants, and hypotheses for its occurrence. In Size- and Age-related Changes In Tree Structure and Function / B. Lachenbruch, J.R. Moore, R. Evans // Tree Physiology. – 2011. – Vol. 4. – P. 121–164.
 3. Influence of initial planting spacing and genotype on microfibril angle, wood density, fibre properties and modulus of elasticity in Pinus radiata D. Don corewood / J. Lasserre, E. Mason, M. Watt [et al.] // For. Ecol. Manage. – 2009. – Vol. 258. – P. 1924–1931;
 4. Wood properties of young Eucalyptus nitens, E. globulus, and E. maidenii in Northland, New Zealand / R. Mckinley, C.J.A. Shelbourne, C. Low [et al.] // New Zealand Journal of Forestry Science. – 2002. – Vol. 32(3). – P. 334–356.
 5. Wood quality of Pinus sylvestris progenies at various spacings / B. Persson, A. Persson, E.G. Ståhl [et al.] // Forest Ecology and Management. – 1995. – Vol. 76. – P. 127–138.
 6. Annual rings characteristic of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from a seedling seed orchard / P.S. Mederski, M. Bembenek, Z. Karaszewski [et al.] // Annals of Warsaw University of Life Sciences, Forestry and Wood Technology. – 2013. – Vol. 83. – P. 242–247.
 7. Jyske T.H. Wood density within Norway spruce stems / T.H. Jyske, H. Makinen, P. Saranpaa // Silva Fennica. – 2008. – Vol. 42. – P. 439–455.
 8. Лакида М. Локальна щільність компонентів фітомаси стовбура дерев сосни звичайної в умовах державної організації “Резиденція “Залісся”/ М.Лакида, І. Лакида, Р. Василишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. Вип. 26 (7). – С.99–105.
 9. Лакида П.І. Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат : монографія / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, О.М. Василишин. – Корсунь-Шевченківський : ФОП В.M. Гавришенко, 2010. – 240 с.
 10. Лакида П.І. Фітомаса лісів України : монографія / П.І. Лакида. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 256 с.
 11. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України / Лакида П.І. та інші. – К. : ЕКО-інформ, 2011. – 192с.
 12. Пастернак В.П. Якісні характеристики деревини сосни звичайної та фітомаса сосняків лісостепу Харківщини / В.П. Пастернак, В.В. Назаренко, Ю.В. Карпець // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2014. – Вип. 125. – С. 38–45.
 13. Полубояринов О.И. Плотность древесины / О.И. Полубояринов. – М. : Лесная промышленность, 1976. – 160 с.

В. Н. Ловинская. Локальная плотность компонентов фитомассы ствола сосны обыкновенной (PinussylvestrisL.) в условиях Северной Степи Украины.

Представлены результаты исследований локальной естественной и базисной плотности компонентов фитомассы стволов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в условиях Северной Степи Украины. Показано, что рассчитаные показатели локальной базисной плотности древесины и древесины в коре стволов имеют обратную зависимость от возраста дерева. Разработаны регрессионные модели зависимости локальной базисной плотности от возраста растений.

Ключевые слова: локальная природная плотность, локальная базисная плотность, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), кора, древесина, ствол, регрессионные модели.

 

M. Lovynska. Local density of live biomass components of Scotch pine(Pinussylvestris L.) within Northern Steppe of Ukraine.

The results of the local natural and basic density of live biomass components of Scotch pine within Northern Steppe of Ukraine are presented. It is shown that the calculated values of the wood and wood in the bark local basic density are inversely related to the tree age. Regression models of the local basic density dependence on the plant age are developed.

Key words: local natural density, local basic density, Scots pine, bark, wood, trunk, regression models.

Повернутися до змісту

lovinska.pdf
Size: 0.33