Редакція випуску

Головний редактор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України

Заступники головного редактора
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Атаманюк І.П., доктор технічних наук, доцент

Вiдповiдальний секретар
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії
Економічні науки:
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, проф. (США)
Ральф Шлаудерер, Dr. sc. Agr. (Німеччина)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
І.П. Шейко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НАН Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)
Г.А. Морару , доктор сільськогосподарських наук, академік Міжнародної академії екологічної безпеки

Технічні науки:
В.І. Гавриш, доктор економічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
А.С. Добишев, доктор технічних наук, професор (Республіка Бєлорусь)