Січкар В. І.

Січкар В. І., д-р біол. наук, професор, завідувач відділом селекції, генетики та насінництва зернобобових культур, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН, Україна

https://scholar.google.com.ua/citations?user=x2lhM14AAAAJ&hl=ru