Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій

УДК 636.4.082

В. А. Лісний, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Т. М. Лісна, асистент
Херсонський державний аграрний університет, Україна

У статті викладено матеріали досліджень впливу технологічних та
генотипних факторів на ефективність галузі свинарства. Доведено перевагу
нових сучасних технологій утримання тварин на дорощуванні та відгодівлі, а
також визначено вплив спеціалізованих батьківських порід на рівень
продуктивності фінальних гібридів.

Ключові слова
сучасні технології, технологічні та генотипові фактори, генофонд, генетичний потенціал, скоростиглість, система гібридизації. (більше…)