Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід

УДК 636.4.082.25

Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І. А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті проаналізовано відтворювальні якості свиноматок великої білої та червоної білопоясої порід за даними першого, другого і третього опоросів, досліджено вплив породної приналежності та віку в опоросах на відтворювальні якості свиноматок. Встановлено, що свиноматки великої білої породи угорської селекції характеризуються кращими відтворювальними якостями порівняно із тваринами червоної білопоясої породи, особливо при аналізі даних другого опоросу. Проведений двофакторний дисперсійний аналіз виявив наявність вірогідного впливу породної приналежності на мінливість багатоплідності, кількості поросят при відлученні, маси гнізда та одного поросяти при відлученні, а віку в опоросах на мінливість багатоплідності та кількості поросят при відлученні.

Ключові слова
свиноматки, відтворювальні якості, опорос, велика біла порода, червона білопояса порода. (more…)

Молочна продуктивність корів голштинської породи різного екопоєднання

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.082

Автор
І.А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У порівняльному аспекті наведено дані молочної продуктивності корів голштинської породи різного екопоєднання. Встановлено перевагу тварин від екопоєднання UA♀×US♂ за всіма досліджуваними лактаціями за винятком першої.

Ключові слова
голштинська порода, молочна продуктивність, екопоєднання
(more…)

Біохімічний склад молока корів голштинської породи різних ліній

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.23:637.12.082.25

Автор
І.А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Виконано дослідження з визначення хімічного складу молока голштинських корів. Встановлено залежність компонентного набору молока від спадковості тварин та їх віку продуктивного використання.

Ключові слова
молоко, біохімічний склад, голштинська порода, лінія
(more…)