Ріст та розвиток рослин пшениці озимої протягом весняно-літньої вегетації в Північному степу

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
633.11:631.5(477.7)

Автор
І. І. Гасанова, кандидат сільськогосподарських наук
Н. Л. Ноздріна, аспірант
Інститут сільського господарства степової зони НААН України

Анотація
У статті розглянуто особливості росту та розвитку рослин нових сортів пшениці озимої по чорному пару упродовж весняно-літньої вегетації. Досліджено біометричні показники, площу листкової поверхні та масу 100 сухих рослин залежно від сорту.

Ключові слова
пшениця озима, біометричні показники, площа листкової поверхні, маса 100 сухих рослин, фаза розвитку
(більше…)