Використання хімічно консервованих рибних відходів у годівлі свиней

УДК 636.4.087.63

Ю. Ф. Дехтяр, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

У статті експериментально доведено ефективність згодовування хімічно консервованих рибних відходів у раціонах молодняка свиней при вирощуванні від 4- до 7-місячного віку в зоні Степу України. Досліджено вплив використання кормової добавки на продуктивність та особливості росту молодняка свиней. Доведено можливість заміни рибного борошна еквівалентною кількістю хімічно консервованих рибних відходів у раціонах молодняка свиней

Ключові слова
білок, хімічно консервовані рибні відходи, якість протеїну, продуктивність свиней, відгодівля. (more…)

Вплив раціонів годівлі на показники росту і розвитку відлучених поросят

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.4.084.421

Автор
О.І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
А.В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Ф. Дехтяр, асистент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Розглянуто показники живої маси та прирости поросят у різні вікові періоди залежно від складу раціонів годівлі. Показано, що використання з п’ятиденного віку крім молока матері, а після відлучення – разом з основним раціоном преміксу Dossche PIGIMAX №5220 сприяло збільшенню середньодобових приростів поросят дослідної групи на 16,5%, при одночасному зниженні витрат кормових одиниць на 1 кг приросту на 17,4%.

Ключові слова
відлучені поросята, середньодобові прирости, кормові одиниці, премікс, раціон годівлі

(more…)

Залежність інтенсивності росту помісних поросят різних строків відлучення від рівня годівлі

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
636.4.084.421

Автор
О.І. Юлевич, кандидат технічних наук, доцент
А.В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Ф. Дехтяр, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто вплив компонентів преміксу “Frank Wright” на показники середньодобових приростів помісних поросят різних строків відлучення. Показано, що балансування раціонів годівлі за вмістом незамінних амінокислот позитивно впливає на енергію росту тварин. Оцінено вплив на показники росту і розвитку поросят таких мікроелементів як марганець, йод, цинк, мідь і залізо, а також вітамінів А, D, Е.

Ключові слова
помісні поросята, продуктивність, середньодобові прирости, компоненти раціону, незамінні амінокислоти, мікроелементи, вітаміни, премікс
(more…)