Теоретичні аспекти застосування теорії нечітких множин в економіці

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
519.87:338.43

Автор
М.А. Домаскіна, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто основні проблеми моделювання процесів сільського господарства та обґрунтовано необхідність застосування для моделювання складних економічних систем методів нечіткої математики, зокрема нечітких множин.

Ключові слова
моделювання, нечітка математика, нечіткі множини, стохастичне програмування, невизначеність
(more…)