Щодо розвитку ринку сільськогосподарських угідь в Україні

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
63(072):631.8

Автор
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
М.І. Кареба, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто сутність та значення ринку земель і його сучасний стан в Україні. Виявлено існуючі проблеми і недоліки, які пов’язані з відсутністю відрегульованої законодавчої бази, тіньовим оборотом земель, недосконалістю орендних відносин. Визначено основні напрямки їх усунення: прийняття Закону “Про ринок земель” та інших законів, які передбачають всі правила користування землями сільськогосподарського призначення, їх купівлі продажу і контролю; здійснення консолідації сільськогосподарських угідь.

Ключові слова
ринок земель, мораторій, консолідація, земельні відносини, податки, оренда, капітал
(більше…)

Активізація інноваційної діяльності – найважливіший напрямок підвищення ефективності аграрного виробництва

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
330.341.1

Автор
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
М.І. Кареба, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено особливості сільського господарства та їх вплив на інноваційну діяльність. Проаналізовано динаміку інвестицій в сільське господарство України (як усіх, так і іноземних), а також і по її регіонах. Запропоновано цілу низку конкретних заходів щодо покращення інвестиційної діяльності.

Ключові слова
інновації, активізація, ефективність, інвестиційна діяльність, аграрне виробництво
(більше…)