Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід

Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід.
Номер, рік
3(80), том 2, 2014
УДК 636.2.034.082

Автор
Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
О. С. Марикіна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Наведено результати дослідження породних особливостей жуйних процесів у корів в перший період лактації. Виявлено, що в рівних умовах годівлі та утримання корови голштинської породи переважають за тривалістю жуйки над коровами української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід. Це, в свою чергу, знаходить відображення на рівні середньодобового надою.

Ключові слова
освіта, інформатизація, інформація, суспільство, технології, комунікації, економіка, менеджмент, інновація, ресурс, системність. (більше…)

Продуктивність молочної худоби за цілорічно стійлової системи утримання

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.08

Автор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
О.С. Марикіна, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено продуктивність худоби спеціалізованих молочних порід за даними двох лактацій та їх пристосованість до умов інтенсивної технології виробництва. Встановлено корелятивну залежність якісних і кількісних показників молока.

Ключові слова
технологія, порода, утримання, продуктивність, пристосованість, співвідносна мінливість
(більше…)