Агроекологічні аспекти вирощування гібридів соняшнику в умовах Південного Степу України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
633.854.78(477.4)

Автор
Н.В. Маркова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Досліджено наукове і практичне значення, актуальність вивчення впливу агроекологічних умов на ріст та розвиток рослин гібридів соняшнику, рівень їх конкурентоспроможності в біоценозі посівів, використання природних теплових ресурсів і формування високої продуктивності. Встановлено, що на агроекологічні особливості упродовж вегетації гібридів соняшнику впливають строки сівби, заходи боротьби з бур’янами та погодні умови.

Ключові слова
соняшник, гібриди, строки сівби, ріст та розвиток, теплозабезпеченість, продуктивність
(більше…)