Біоенергетичний потенціал аграрного сектора як передумова сталого розвитку України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
504.062.2:631

Автор
Т. В. Пилипенко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті представлено аналітичну оцінку сучасного стану та обґрунтовано необхідність використання біоенергетичного потенціалу аграрного сектора з метою забезпечення сталого розвитку України і збереження навколишнього середовища. Вказано області країни, що мають значний енергетичний потенціал відходів рослинницької сільськогосподарської біомаси. Визначено місце біоенергетики серед усіх інших видів відновлюваної енергії.

Ключові слова
відновлювана енергетика, біоенергетичний потенціал, аграрний сектор, альтернативні джерела, сталий розвиток
(більше…)