Продуктивніть телиць таврійського типу південної м’ясної породи при різних методах підбору

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.22/28.082.13

Автор
А.І. Яремчук, аспірант
Науковий керівник – к. с.-г. н. Вдовиченко Ю.В.
Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова “Асканія-Нова” – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, Україна

Анотація
Наведено результати досліджень інтенсивності та енергії росту телиць таврійського типу південної м’ясної породи за різних методів підбору батьківських пар. Установлено, що при гомогенному підборі у телиць заводських ліній Сигнала 475 і Лошкера 302 (низькокровний тип за часткою спадковості зебу) інтенсивність та енергія росту є вищою. У телиць заводської лінії Саніла 8 (висококровний тип за часткою спадковості зебу) інтенсивність росту вища при гетерогенному підборі. При цьому відмічається звуження мінливості ознак при гомогенному підборі у телиць обох ліній, що свідчить про процеси консолідації популяції за даною ознакою.

Ключові слова
південна м’ясна порода, гомогенний, гетерогенний підбір, інтенсивність, енергія росту, мінливість
(більше…)