Вплив генотипу баранів-плідників на збереженість та статевий склад нащадків

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.082.2’3.035

Автор
О.В. Іванова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є.В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Проведено оцінку вірогідності різниці збереженості нащадків різних статей в потомстві кожного барана-плідника, а також оцінку різниці збереженості одинців і двоїн. Встановлено, що із випадків непропорційної смертності, підвищена смертність спостерігається тільки серед самців. Диспропорційна збереженість частіше за все спостерігалася серед нащадків-самок або нащадків, народжених у приплодах-двійнях. Найбільший розмах рівня збереженості відмічено серед нащадків плідників генотипу 1/2 частки спадковості за австралійським мериносом та таврійського типу асканійської тонкорунної породи.

Ключові слова
вівці, генотип, відтворювальні якості, збереженість, асканійська тонкорунна порода
(більше…)