Випуск 1 (77) 2014

Зміст випуску 1 (77) 2014

Економічні науки
3. В.С. Шебанін. Зерновиробництву України – інноваційний розвиток.
11. І.І. Червен, М.І. Кареба. Щодо розвитку ринкусільськогосподарських угідь в Україні.
19. О.М. Вишневська. Конкурентні позиції сільськогосподарських підприємств.
26. І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва. Ефективність використання бюджетних коштів на стабілізацію чисельності поголів’я тваринництва у Миколаївській області.
34. Л.П. Марчук. “Зелена” економіка: суперечності та перспективи розвитку.
42. І.Г. Крилова. Соціально-вікові особливості участі жінок на ринку праці України.
49. В.І. Криленко. Оцінка сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України.
58. Т.В. Калашнікова. Вплив державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств.
64. Н.Ю. Буга. Стан та проблеми аграрного сектора економіки України в сучасних умовах.
71. Н.І. Климаш, С.Г. Бляшук. Стан та особливості розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах.
80. Н.В. Цуркан. Актуальні проблеми виробництва продукції багаторічних трав на півдні України.
86. Л.І. Крачок Аспекти технологічної безпеки аграрної галузі в Україні та світі: порівняльний аналіз.
93. Т.М. Висоцький. Аналіз державної підтримки рослинництва в Україні.
100. Л.В. Сус. Перспективи стабілізації цінової ситуації в галузі тваринництва.
109. Р.В. Данильченко. Міжнародний досвід функціонування та регулювання зернового ринку.
119. Ю.А. Кормишкін. Механізм державної підтримки рослинництва.

Сільськогосподарські науки
127. Л.К. Антипова. Роль абіотичних факторів у формуванні врожаю насіння люцерни за різних укосів.
133. Н.В. Маркова. Агроекологічні аспекти вирощування гібридів соняшнику в умовах Південного Степу України.
140. Н.М. Єфімова. Вплив мінеральних добрив на поживний режим грунту та урожайність післяжинивних посівів проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни.
148. Б.І. Аврамчук. Формування висоти еспарцету посівного залежно від елементів технології в правобережному лісостепу України.
154. Л.В. Гойсюк. Особливості водоспоживання кабачка за різних строків сівби та схем розміщення рослин в умовах західного Лісостепу України.
161. В.І. Гроза. Динаміка росту і розвитку перепелів при вирощуванні з використанням наносрібла.
169. Н.В. Гребенюк. Особливості годівлі бугайців у період вирощування до 6-місячного віку.

Технічні науки
176. В.Р. Черлінка. Застосування гексагонально-растрової ЦМР у дослідженнях хронологічно-хорологічної варіабельності ґрунтового покриву.
182. А.Ю. Ліннік. Визначення діючої сили еластичного бича на коренеплід цукрового буряка.
188. С.Г. Чорний, А.О. Жиленков, Л.М. Козаченко, І.Л. Тітов. Алгоритмізація процесу оптимального керування узагальненим показником якості для складних структур.
197. В.С. Подгуренко. Нагрузочная способность зубчатых муфт с учетом погрешностей изготовления зубьев.

Редакція випуску 1 (77) 2014

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, доцент
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
А.П. Орлюк, доктор біологічних наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)