Випуск 4 (76) 2013, Том 2, Частина 2

Зміст випуску 4 (76) 2013, том 2, частина 2

3. І.О. Балабанова. Вплив стрес-факторів на продуктивні якості свиней порід ландрас і велика біла.
7. А.О. Бондар. Вплив інфрачервоного опромінення на продуктивність поросят-сисунів.
12. Н.О. Борисенко, Т.А. Нагорнюк, С.І. Тарасюк. Особливості генетичної структури білого і строкатого товстолобиків.
18. І.А. Галушко. Молочна продуктивність корів голштинської породи різного екопоєднання.
24. М.І. Гиль, П.О. Шебанін. Порівняльний аналіз відтворювальної функції самиць різних порід худоби молочного напряму продуктивності.
34. Ю.М. Глушко. Хромосомний поліморфізм українських коропів ДП СГЦР “Поділля”.
43. О.В. Гончарова. Якість води та біотехнологічні особливості при напуванні страусів.
47. В.І. Гроза. Вирощування перепелів з використанням наносрібла.
51. А.В. Гуцол. Жирнокислотний склад м’язової тканини свиней при згодовуванні ферментних препаратів.
57. О.В. Іванова, Є.В. Баркарь. Вплив генотипу баранів-плідників на збереженість та статевий склад нащадків.
63. Г.І. Калиниченко, О.А. Коваль. Відтворювальні якості свиноматок за різних поєднань в умовах сучасної технології.
68. О.І. Каратєєва. Прогнозування молочної продуктивності худоби за різних типів формування організму.
77. В.А. Кириченко, С.П. Кот, В.М. Іовенко. Залежність продуктивних ознак овець від загальної кількості виявлених антигенів.
81. В.В. Коваленко. Зв’язок інтенсивності нарощування лактаційної кривої з молочною продуктивністю корів української червоної молочної породи.
89. В.С. Козирь. М’ясна продуктивність бугайців знам’янської породи при різному рівні годівлі.
93. С.Б. Корнят, О.Б. Андрушко, М.М. Шаран, І.М. Яремчук. Показники білкового обміну крові корів за різних форм ендометриту.
99. І.В. Назаренко, Т.Ю. Чумачова. Особливості виробництва сиркових десертів.
104. Н.В. Новікова. Особливості біохімічного складу крові свиней з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ “Фрідом Фарм Бекон”.
109. І.В. Новак, В.С. Федорович, Є.І. Федорович. Морфологічний склад туш, хімічний склад та гістометрія найдовшого м’яза спини бугайців.
115. Т.В. Підпала, О.С. Марикіна. Продуктивність молочної худоби за цілорічно стійлової системи утримання.
120. Л.С. Патрєва. Регуляція статевого співвідношення потомства у качок.
127. В.Г. Пелих, Т.С. Коваленко. Використання індексів для оцінки однорідності та вирівняності гнізд свиноматок.
131. І.А. Помітун, Н.О. Косова, Н.В. Бойко, П.О. Рязанов. Селекційне покращення багатоплідності овець.
136. Л.І. Романів, Р.С. Федорук, В.Г. Каплуненко. Репродуктивна здатність бджолиних маток за підгодівлі борошном сої з додаванням хрому.
144. О.Ю. Сметана. Порівняння моделей П. Вуда та Дж. Нелдера для опису лактаційної динаміки голштинських корів.
150. П.В. Стапай, Н.М. Параняк, В.М. Ткачук. Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів йоду.
155. О.О. Стародубець. Відтворювальна здатність кнурів-плідників угорської селекції.
159. Л.О. Стріха, Г.С. Григор’єва. Характеристика якісних показників яловичини бугайців різної вгодованості.
164. О.К. Цхвітава, М.А. Дзядевич. Характеристика окремих елементів технології вирощування ремонтних телиць.
168. Т.В. Чокан. Жива маса овець української гірськокарпатської породи у різні вікові періоди.
173. О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр. Вплив раціонів годівлі на показники росту і розвитку відлучених поросят.

Редакція випуску 4 (76) 2013, том 2, частина 2

Головний редактор:
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Заступники головного редактора:
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
К.М. Думенко, доктор технічних наук, доцент
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор

Вiдповiдальний секретар:
Н.В. Потриваєва, доктор економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії:
Економічні науки:
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
О.І. Котикова, доктор економічних наук, професор
Джулія Олбрайт, PhD, професор (США)
І.В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
А.В. Ключник, доктор економічних наук, доцент
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, професор
О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор
О.Д. Гудзинський, доктор економічних наук, професор
О.Ю. Єрмаков, доктор економічних наук, професор
В.І. Топіха, доктор економічних наук, професор
В.М. Яценко, доктор економічних наук, професор
М.П. Сахацький, доктор економічних наук, професор
В.С. Дога, доктор економічних наук, професор (Молдова)

Технічні науки:
Б.І. Бутаков, доктор технічних наук, професор
К.В. Дубовенко, доктор технічних наук, професор
В.Д. Будак, доктор технічних наук, професор
С.I. Пастушенко, доктор технічних наук, професор
А.А. Ставинський, доктор технічних наук, професор
В.П. Лялякіна, доктор технічних наук, професор (Росія)

Сільськогосподарські науки:
В.С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В.П. Рибалко, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
І.Ю. Горбатенко, доктор біологічних наук, професор
І.М. Рожков, доктор біологічних наук, професор
В.А. Захаров, доктор сільськогосподарських наук, професор (Росія)
С.Г. Чорний, доктор сільськогосподарських наук, професор
М.О. Самойленко, доктор сільськогосподарських наук, професор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
В.І. Січкар, доктор біологічних наук, професор
А.О. Лимар, доктор сільськогосподарських наук, професор
А.П. Орлюк, доктор біологічних наук, професор
В.Я. Щербаков, доктор сільськогосподарських наук, професор
Майкл Бьоме, професор (Німеччина)