Вплив густоти рослин цибулі ріпчастої на урожайність в умовах краплинного зрошення північного степу України

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
635.2:635-15:635.25

Автор
А.С. Даніліна, аспірант
О.Л. Семенченко, аспірант
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН України

Анотація
У статті наведено результати досліджень впливу режимів зрошення та густоти рослин цибулі ріпчастої на врожайність в умовах північного Степу України.

Ключові слова
цибуля ріпчаста, густота, краплинне зрошення, сорт, урожай

Стаття
А.С. Даніліна, О.Л. Семенченко. Вплив густоти рослин цибулі ріпчастої на урожайність в умовах краплинного зрошення північного степу України

Список використаних джерел

  1. Корюненко В. М. Краплинне зрошення овочевих та цінних технічних культур у відкритому ґрунті / В. М. Корюненко, О. Г. Матвієць, А. П. Шатковський [та ін.] // Таврійський науковий вісник. — 2005. — № 39. — С. 182—185.
  2. Технології вирощування овочевих культур при краплинному зрошенні в умовах України / [М. І. Ромащенко, В. М. Корюненко, О. Г. Матвієць та ін.]; за ред. М. І. Ромащенка. — К. : Укр. ін-т гідротех. і меліор., 2006. — 123 с.
  3. Журавльов О. В. Продуктивність цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в південному Степу / О. В. Журавльов // Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. — К. : ЕКМО, 2011. — № 1—2. — С. 177—184.
  4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М. : Агропромиздат, 1985. — 351 с.
  5. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / [за ред. Бондаренка Г.Л., Яковенка К.І.]. — Х. : Основа, 2001. — 369 с.

А.С. Данилина, Е.Л. Семенченко. Влияние густоты растений лука репчатого на урожайность в условиях капельного орошения северной степи Украины.
В статье приведены результаты исследований влияния режимов орошения и густоты растений лука репчатого на урожайность в условиях северной Степи Украины.

A.S. Danilina, E.L. Semenchenko. The inuence density plant of onion on productivity indicators in conditions drip irrigation systemfor the northern steppes of Ukraine.
The article presents research results for the Study of inuence of modes of irrigation and plant density of onion on harvest indicators in the northern Steppe of Ukraine.